Klasbord

Logo Klasbord

Klasbord

Alle groepen op De Pikeloer werken met Klasbord. Klasbord maakt onze digitale communicatie met thuis èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; wat de boodschap ook is, wij delen dat via Klasbord.  → Download de app of kijk op www.klasbord.nl 

Ook belangrijke mededelingen en praktische vragen worden geplaatst via KLASBORD, dus join Klasbord!

Vraag de leerkracht.