Ontwikkeling streekschool

  • 25 februari 2020

Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MR-en en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen.

Voor meer informatie klikt u hier.