Ontwikkeling streekschool

  • 27 augustus 2020

Op 14 januari 2020. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MR-en en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen.

Nieuwsberichten Streekschool: