Leerplicht en verlof (aanvraag)

Pikeloer2

Hier vindt u een formulier waarmee u in voorkomende gevallen verlof kunt aanvragen. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en inleveren op school.
Ook kunt u een verlofaanvraag digitaal invullen via deze website via dit formulier. Pas na goedkeuring van de directeur kan het verlof ingaan.

U kunt voor hun kind verlof aanvragen voor:

- Verhuizing van het gezin

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten

- Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten

- Overlijden van bloed- of aanverwanten

- Huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders

- Ambtsjubileum van ouders of grootouders

- Andere gewichtige omstandigheden

Vakantie buiten de schoolvakanties
In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties. Als een van de ouders in alle reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever in bijvoorbeeld de horeca en er ook geen mogelijkheid bestaat om in één van de andere vakanties (herfst-, kerst, voorjaars-, meivakantie, enz.) verlof op te nemen. Een dergelijk extra verlof dient twee maanden van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd met een aanvraagformulier. De directeur mag het vakantieverlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Deze vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Over verlof van meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Voor verlof buiten de reguliere vakanties om dient u ook nog een werkgevers/zelfstandigenverklaring in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de locatiecoördinator.