Ziek melden

ziek

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 058 - 2501717. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.