Samenwerking op vrijdag

kinderen leren

Samenwerking op VRIJDAG

Pikeloer - Dûbelspan - Fôlefinne

Alle kinderen van de betreffende scholen gaan naar de volgende locatie:

 • gr. 1/2 - Blijven op de eigen school in eigen dorp.
 • gr. 3 - Fôlefinne-Easterwierrum (058 - 2501737) - juf Wilma
 • gr. 4 - Fôlefinne-Easterwierrum (058 - 2501737) - meester Willem
 • gr. 5/6 - Dûbelspan-Boazum (0515 - 521800) - Juf Geeske (/invaller i.v.m. zwangerschap) + ondersteuning van extra leerkracht
 • gr. 7/8 - Pikeloer-Wiuwert (058 - 2501717) - juf Anneke + ondersteuning van extra leerkracht

Meer informatie zoals de planning en lesprogramma vindt u in dit document.

Denk aan brood, fruit en drinken voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 i.v.m. het overblijven op vrijdagmiddag.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen (Carpoolen is handig en milieuvriendelijk).

Schooldeur staat vanaf 8.00 uur open en na schooltijd wachten wij tot de kinderen opgehaald zijn.

Let op de aangepaste schooltijden op vrijdag: groep 1 t/m 4 8.15-11.45 en groep 5 t/m 8 8.15-14.15

En er is gymnastiek: dus gymkleding meenemen.

Veranderingen:

 • Veel kinderen gaan naar een andere school in een ander dorp
 • Vervoer van kinderen door ouders
 • Wijzigen van de schooltijden (continurooster op die vrijdag)
 • Brood, fruit en drinken meenemen
 • Ontmoeten van andere kinderen
 • Meer interactie tussen kinderen onderling (= meer leren)
 • Meer interactie leerkracht-leerlingengroep (= meer leren)
 • De 4-groepscombi wordt op de drie scholen 2-groepscombi (= meer leren)