Onze schoolafspraken

regels

Regels en afspraken bij ons op school

 

Op school moet elk kind zich veilig voelen. Wij als leerkrachten doen ons uiterste best om een veilige leeromgeving te bieden door toezicht te houden en adequaat te handelen.

We gaan op een respectvolle en positieve manier met elkaar om. Wanneer er ruzies of conflicten zijn wordt hier gezamenlijk over gesproken en opgelost.

Hieronder leest u een aantal belangrijke regels die met leerlingen en team zijn gemaakt.

 

Afspraken

Onze school gaat uit van 4 basisregels waarop alle leerkrachten en kinderen aangesproken kunnen worden.

1. Je toont respect voor jezelf en voor de ander

2. Je laat elkaar uitpraten

3. Je draagt zorg voor jouw spullen en die van de ander

4. Je probeert altijd je best te doen op school.

 

De volgende afspraken zijn met leerlingen en team gemaakt:

 

Algemene schoolregels

 • Als we om 8.30 uur geen afmelding hebben ontvangen, bellen we 10 minuten na de lesaanvang.
 • We gaan er vanuit dat de kinderen op een gezonde traktatie trakteren. http://www.gezondtrakteren.nl/
 • De kinderen nemen elke dag als pauzehap fruit en drinken mee.
 • We fietsen niet op het schoolplein
 • We roken niet op het schoolplein
 • We voetballen niet op het plein tenzij er toestemming is gevraagd aan een leerkracht
 • Als leerlingen 's ochtends 10 minuten voor aanvang van de lessen op het plein aanwezig zijn is de schoolorganisatie verantwoordelijk voor de leerlingen en mogen zij het plein niet verlaten zonder toestemming van de aanwezige leerkracht(en).
 • De schooldeur gaat om 08.20 uur open, bij mooi weer hoeven de tassen niet naar binnen gebracht te worden. 

 

Belangrijke regels voor de ouders van groep 1 - 2 -3 

 • De onderbouw leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur door de ouders in het lokaal worden gebracht.
 • Er wordt voor schooltijd niet in de hoeken gespeeld (ook niet door broertjes/zusjes/ oppaskinderen)
 • Wanneer een kind te laat komt, neemt het kind afscheid bij de deur en gaat alleen het lokaal in. Het kind zorgt er zelf voor dat de tas en de beker op zijn plek in het lokaal worden gebracht.
 • Wanneer uw kind door iemand anders dan u zelf wordt opgehaald, dient u dit aan de leerkracht door te geven.
 • I.v.m. de veiligheid mogen de kinderen voor schooltijd tot de bel gaat alleen op het plein spelen wanneer hun eigen leerkracht op het plein aanwezig is.

 

Belangrijke regels voor de ouders van leerlingen uit de midden- en bovenbouw

 • ‘s Ochtends en ‘s middags blijven we tot 8.30 en 13.15 uur allemaal buiten, tenzij het regent.
 • Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.20 en 13.00 uur naar binnen. De leerkrachten gaan dan naar de klassen. Ze mogen dan lezen.
 • Materiaal wat moedwillig wordt vernield, wordt niet door school vervangen en moet van thuis worden meegenomen.
 • Vanaf groep 3 krijgen leerlingen huiswerk mee naar huis.

            Doel van het huiswerk:

- uitbreiding van de leertijd

- vergroot verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het kind

- vergroot betrokkenheid en samenwerking van ouders en personeel bij de ontwikkeling van het kind.

Pestprotocol 2016/ 2017 OBS de Pikeloer