School- en gymtijden

klok3

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag t/m donderdag

8.15 - 14.00 uur


Vrijdag(samenwerking)

groep 1-2: 8.15 - 11.45 uur 

groep 3-4: 8.15 - 11.45 uur (in Easterwierrum)

groep 5-6: 8.15 - 14.15 uur (in Boazum)

groep 7-8: 8.15 - 14.15 uur (in Wiuwert)

 

Gym op vrijdag: Bewegingsonderwijs vanaf oktober t/m april in sportzaal Mantgum (voor groep 3 t/m 8). In de andere maanden worden er op het sportveld in Wiuwert sport en spel lessen gegeven.

Groep 1 en 2 hebben iedere dag een bewegingsactiviteit in het speellokaal of op het plein.