School- en gymtijden

klok3

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag t/m donderdag

8:15 - 14:00 uur

Vrijdag

gr. 1-2: 8:15 - 11:45 uur 

gr. 3-4: 8:15 - 11:45 uur (in Easterwierrum)

gr. 5-6: 8:15 - 14:15 uur (in Boazum)

gr. 7-8: 8:15 - 14:15 uur 

 

Gym op vrijdag: Bewegingsonderwijs vanaf oktober t/m april in sportzaal Mantgum (voor groep 3 t/m 8). In de andere maanden worden er op het sportveld in Wiuwert sport en spel lessen gegeven.

Groep 1 en 2 hebben iedere dag een bewegingsactiviteit (in het speellokaal of op het plein).