Het team en groepsindeling

team

Samenstelling team De Pikeloer 2021-2022

Jantsje Kirkenier - leerkracht groep 1 t/m 4 (onderbouw) jantsje.kirkenier@gearhing.net

Janneke Idzenga - leerkracht groep 5 t/m 8 (bovenbouw) maandag t/m woensdag janneke.idzenga@gearhing.net

Anneke Feenstra - leerkracht groep 5 t/m 8 (bovenbouw) woensdag t/m vrijdag anneke.feenstra@gearhing.net 

Amarins Tuiten - leraarondersteuner amarins.tuiten@gearhing.net

Marije de Jong - locatiecoördinator marije.de.jong@gearhing.net

Gretha Rijpstra - intern begeleider gretha.rijpstra@gearhing.net 

 

  • Klik hier voor de groepsindeling en vrijdagsamenwerking voor schooljaar 2021-2022.

 

Onderwijsteam Noord:

Arnold Oosterdijk - directeur arnold.oosterdijk@gearhing.net 

Sita Postma-Bokma - medewerker beleid en organisatie sita.postma@gearhing.net 

Thijs van der Veen - manager bedrijfsvoering (beheer gebouwen en formatie) thijs.van.der.veen@gearhing.net 

Ria Jongstra - manager bedrijfsvoering (financiën) ria.jongstra@gearhing.net 

Anna Marie Hiemstra - onderwijsteamcoördinator (personeelsbeheer) Annamarie.hiemstra@gearhing.net 

Mattie Dijkstra - administratief medewerkster mattie.dijkstra@gearhing.net