Het team en groepsindeling

team

Samenstelling team De Pikeloer 2019/2020

Jantsje Kirkenier - leerkracht groep 1,2,3 jantsje.kirkenier@gearhing.net

Anneke Feenstra - leerkracht groep 4,5,6 anneke.feenstra@gearhing.net 

Angela Broersma (tot de kerstvakantie), Janneke Idzenga (vanaf de kerstvakantie) - leerkracht groep 7,8 angela.broersma@gearhing.netjanneke.idzenga@gearhing.net

Denise Jansen - onderwijsassistente op dinsdag en donderdag denise.jansen@gearhing.net 

Sita Postma-Bokma - locatiecoördinator sita.postma@gearhing.net

Gretha Rijpstra - intern begeleider gretha.rijpstra@gearhing.net 

 

Klik hier voor de formatie voor schooljaar 2020-2021.

 

Onderwijsteam Noord:

Arnold Oosterdijk - directeur arnold.oosterdijk@gearhing.net 

Feikje Toering - directeur feikje.toering@gearhing.net 

Sita Postma-Bokma - medewerker beleid en organisatie sita.postma@gearhing.net 

Thijs van der Veen - manager bedrijfsvoering (beheer gebouwen en formatie) thijs.van.der.veen@gearhing.net 

Ria Jongstra - manager bedrijfsvoering (financiën) ria.jongstra@gearhing.net 

Anna Marie Hiemstra - onderwijsteamcoördinator (personeelsbeheer) Annamarie.hiemstra@gearhing.net 

Mattie Dijkstra - administratief medewerkster mattie.dijkstra@gearhing.net