Ouders

Nieuwsbrieven

lezen

Schooljaar 2020-2021

Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrieven:

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

auto

Ouderbijdrage

 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019/2020

In samenspraak met de activiteitencommissie is op de zakelijke ouderavond van 31 oktober 2019 de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld. We komen op een bedrag van €25,- per kind.
Deze bijdrage is bedoeld...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

Samenwerking op vrijdag

kinderen

Samenwerking op VRIJDAG

Pikeloer - Dûbelspan - Fôlefinne

Alle kinderen van de betreffende scholen gaan naar de volgende locatie:

  • gr. 1/2 - Blijven op de eigen school in eigen dorp.
  • gr. 3 - Fôlefinne-Easterwierrum (058 - 2501737) - juf Wilma
  • gr. 4 - Fôlefinne-Easterwierrum (058 - 2501737) -...
Meer over 'Samenwerking op vrijdag'

Streekschool

Nwe school rood

Er worden plannen ontwikkeld om te komen tot een sterke gezamenlijke streekschool voor Wiuwert, Easterwierrum en Boazum!

De laatste jaren gaan de kinderen op vrijdag al samen naar school. Nu wordt er gewerkt aan een uitbreiding van deze samenwerking.

Hieronder vindt u een aantal documenten van...

Meer over 'Streekschool'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.15 uur telefonisch door via 058 - 2501717. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Procedure ziektevervanging van een leerkracht

Juf is ziek

Klik HIER voor ons noodplan ziektevervanging

Meer over 'Procedure ziektevervanging van een leerkracht'

Medezeggenschap

kernwaarden

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Eric Teppema (voorzitter)

Tineke Bremer 

Personeelsgeleding:

Jantsje Kirkenier

Sita Postma

 

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht om...

Meer over 'Medezeggenschap'

Schoolgids

SchoolgidsGearhingOTNoord2021

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan De Pikeloer als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'