Ouders

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

auto

Ouderbijdrage

 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018/2019

In samenspraak met de activiteitencommissie is op de zakelijke ouderavond van 8 november 2018 de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld. We komen op een bedrag van €22,50 per kind.
Deze bijdrage is bedoeld...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

Samenwerking op vrijdag

kinderen

Samenwerking op VRIJDAG

Pikeloer - Dûbelspan - Fôlefinne

Alle kinderen van de betreffende scholen gaan naar de volgende locatie:

  • gr. 1+2 - Blijven op de eigen school in eigen dorp.
  • gr. 3 - Fôlefinne-Easterwierrum  058 - 2501737    juf Truus Overal
  • gr. 4 - Fôlefinne-Easterwierrum  058 -...
Meer over 'Samenwerking op vrijdag'

Ziek melden

ziek

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 058 - 2501717. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Ziek melden'

Leerplicht en verlof (aanvraag)

logo pikeloer3

Hier vindt u een formulier waarmee u in voorkomende gevallen verlof kunt aanvragen bij de directeur van de school. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en inleveren op school. Ook kunt u een verlofaanvraag digitaal invullen via deze website via dit formulier. Pas na goedkeuring van de...

Meer over 'Leerplicht en verlof (aanvraag)'

Medezeggenschap

kernwaarden

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Eric Teppema (voorzitter)

Tineke Bremer 

Linda Mourits (alleen GMR- lid)

Personeelsgeleding:

Jantsje Kirkenier

Janneke Idzenga (OMR)

 

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op...

Meer over 'Medezeggenschap'