Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

Ouderbijdrage

 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019/2020

In samenspraak met de activiteitencommissie is op de zakelijke ouderavond van 31 oktober 2019 de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld. We komen op een bedrag van €25,- per kind.
Deze bijdrage is bedoeld om al de extra leuke dingen voor de kinderen te doen waar de school geen subsidie voor ontvangt (o.a. Sinterklaas, Kerst, excursies, spelletjesochtend enz.) U ontvangt van de AC een factuur voor het betalen van deze bijdrage. Uw kind wordt niet uitgesloten van deze activiteiten wanneer u besluit dit bedrag niet over te maken. Uw bijdrage maakt het voor de school en ouders wel mogelijk om deze feesten en activiteiten te organiseren en wordt dus zeer gewaardeerd.

 

 

Extra vrijwillige ouderbijdrage

Extra activiteiten zoals de schoolreis of het schoolkamp worden betaald vanuit een extra ouderbijdrage. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Heeft u voor deze activiteiten geen bijdrage betaald, dan doet uw kind niet mee. Wel moet de school zorgen voor opvang van uw kind, en doet uw kind mee aan een alternatief lesprogramma.  

Schoolreizen

Door middel van een kort overzicht willen we u een richtbedrag geven van de jaarlijkse kosten van de schoolreizen. U kunt rekening houden met een bedrag van:

- ongeveer €15,- voor groep 1, 2 en 3 

- ongeveer €30,- voor groep 4 t/m 8 bij eendaagse schoolreis

- ongeveer €75,- voor groep 6 t/m 8 bij kamp (één keer in de drie jaar)

Omdat we naar verschillende bestemmingen gaan en we te maken hebben met een wisselend aantal leerlingen, kan de prijs wat lager of hoger uitvallen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met bovenstaande richtbedragen. 

 

Uitgebreide informatie over het beleid bij de ouderbijdrage (ook bij financiële problemen) vindt u hier

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de locatie coördinator van de school.

 

auto

Vervoer in auto'’s


De scholen willen midden in de wereld staan. We organiseren dan ook vaak excursies. Hierbij is het vervoer van de kinderen in auto’s onontbeerlijk. We doen dan ook regelmatig een beroep op ouders om te rijden. Hierbij zijn enkele spelregels om het vervoer van de kinderen in auto’s veilig en goed te laten verlopen.

 

Protocol:

  • Wanneer u zich opgeeft om te rijden met een excursie, schoolreis etc., gaat u mee voor alle kinderen.
  • U heeft een inzittendenverzekering voor tenminste 5 personen.
  • Het rijden (en begeleiden) vindt plaats onder schooltijd en valt derhalve onder de verantwoording van school.
  • De school bepaalt in welke auto de kinderen plaatsnemen.

 

De rijdende ouder (chauffeur) controleert (onder supervisie van de leerkracht):

  • Of de kinderen in de autogordels zitten.
  • Er niet te hard gereden wordt.
  • De chauffeurs bij elkaar blijven.
  • Er niet meer dan 3 kinderen achterin zitten.
  • Alleen kinderen groter dan 1.35 m. eventueel voorin zitten.
  • Alle kinderen in de auto kleiner dan 1.35 m. Een zittingverhoger gebruiken.