Schoolondersteuningsprofiel

Onderwijsteam Noord is samengesteld uit 11 van de 23 scholen van Stichting Gearhing namelijk:
Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijke missie en visie. Hoewel de uitgangspunten gelijk zijn, verschilt de uitwerking per
school. Iedere school legt andere accenten vanwege eigen identiteit en pedagogische en didactische uitgangspunten. Dit is
zichtbaar in het onderwijsconcept.

Door op deze link te klikken komt u bij het schoolondersteuningsprofiel van Dûbelspan.