School- en gymtijden

klok

Onze schooltijden zijn:

Onze school hanteert het 5 gelijke-dagen-model. 

We starten iedere schooldag om 8.15 uur en om 14.00 uur komen alle kinderen uit school.

 

Op vrijdags geeft meester Patrick gymles aan groep 3-8. Graag geschikte kleding en schoeisel meegeven.

De kleuters gymmen in het speellokaal op school.