De onderbouw

De onderbouw

In de onderbouw kunt u de groepen 1 en 2 in één lokaal vinden. 

Juf Inge en juf Jantsje zijn de leerkrachten van deze groep.

Op donderdag en vrijdag komen ook de kleuters van De Fôlefinne uit Easterwierrum naar Boazum.