De middenbouw

De middenbouw

In de middenbouw kunt u de groepen 3 en 4 in één lokaal vinden. Juf Clary en juf Geeske zijn de leerkrachten van deze groepen.

Op donderdag en vrijdag komen ook de leerlingen van groep 3 van De Fôlefinne in Easterwierrum naar Boazum.