Streekschool-fusieschool

Knipsel ingekleurde boom

In januari 2020 is de projectgroep 'ontwikkeling streekschool' van start gegaan, met afvaardigingen van MR-en en dorpsbelangen uit Boazum, Easterwierrum en Wiuwert. Er worden plannen ontwikkeld om te komen tot een sterke gezamenlijke streekschool voor de leerlingen van De Fôlefinne, De Pikeloer en Dûbelspan. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen.

In het schooljaar 2021-2022 zijn de scholen van Boazum en Pikeloer gestart met een fusietraject voor deze twee scholen. Het doel is om per 1 augustus in het schoolgebouw van Dûbelspan een nieuwe school te starten.
Informatie over deze fusie vindt u in de fusie nieuwsbrieven.

Hieronder treft u een aantal documenten aan:


... Komt de nieuwe streekschool er zo uit te zien? ...